Werkwijze en tarief

Op deze pagina vindt u informatie over mijn werkwijze en het tarief dat ik daarbij hanteer. Indien mijn website geen antwoord op uw vraag heeft kunnen geven, neem dan ook contact met mij op. Iedere situatie is uniek, ik kan helaas niet alle mogelijkheden benoemen. Als u een berichtje stuurt of telefonisch contact opneemt, kan ik uw vraag in behandeling nemen. Het is voor mij ook interessant te weten welke vragen er spelen en of ik daar op mijn website meer aandacht aan kan besteden.

Werkwijze

Wanneer wij in contact komen zal ik eerst uw meest dringende vragen beantwoorden. Sommige vragen zijn van algemene aard en kan ik direct beantwoorden. Als de vragen heel specifiek zijn, zal ik meer achtergrondinformatie nodig hebben. 

Als u overweegt met mij de samenwerking aan te gaan, plannen we een kennismakingsgesprek bij u thuis in uw vertrouwde omgeving. Ik vind het belangrijk dat er een klik is en dat er een vertrouwensband ontstaat. Tenslotte is het onderwerp heel persoonlijk. Tijdens dit kennismakingsgesprek bespreken we uw huidige situatie, uw wensen en de eventuele mogelijkheden. De kosten van dit gesprek zijn € 90,00 inclusief btw.

Tarief

Het tarief voor mijn werkzaamheden is € 90 inclusief btw per uur. Dit is exclusief eventuele kosten van derden (taxateur, notaris, e.d.). Deze aanvullende kosten worden uiteraard vooraf met u besproken. Wij zullen afstemmen of derde partijen rechtstreeks aan u factureren of niet. In het laatste geval belast ik de kosten één op één aan u door. Bij reisafstanden van meer dan 50 kilometer vanaf Mijdrecht vraag ik een kilometervergoeding van € 0,25 per kilometer.

Bij aanvang van de opdracht zal ik een inschatting geven van het verwachte aantal uren, gebaseerd op de informatie die ik van u ontvangen heb. Gaandeweg zal blijken hoe het proces loopt. Indien nodig ga ik met u in gesprek als de opdracht meer omvat dan op voorhand duidelijk was. U ontvangt van mij altijd een overzicht van de gemaakte uren. 

Facturatie

Facturatie van langlopende opdrachten vindt plaats aan het einde van de maand. Bij korte opdrachten wordt direct na afronding gefactureerd. De betaaltermijn voor beide is 14 dagen na factuurdatum.