Levenstestament en nalatenschapsdossier

Het is niet altijd makkelijk om te praten over het moment waarop het leven eindigt… het spreekt voor zich dat we daar ook liever niet bij stilstaan. Toch is het verstandig en raad ik het u zeker aan. Door bepaalde onderwerpen te bespreken, kunnen problemen na uw afscheid worden voorkomen en is het wellicht mogelijk (erf)belasting te besparen. Doorbreek het taboe door het onderwerp tóch bespreekbaar te maken. Later zullen uw nabestaanden u daar dankbaar voor zijn. Onderstaand vindt u informatie over een levenstestament en een nalatenschapsdossier.

Levenstestament

Het levenstestament maakt dat u de regie kunt houden over uw eigen leven, wanneer u dat zelf niet meer kunt. Daarom is het belangrijk dit vast te leggen nu u prima in staat bent zelf beslissingen te nemen. In uw levenstestament geeft u aan wat uw wensen zijn als u zelf geen beslissingen meer kunt nemen. We weten niet wat het leven voor ons in petto heeft: dementie, een hersenbloeding, een zwaar ongeluk. Deze gebeurtenissen zijn niet leuk om bij stil te staan, maar maken wel deel uit van het leven. 

Wat als…

… het u overkomt, wie mag uw financiën beheren? Wie mag medische beslissingen voor u nemen? Wie gaat er voor uw huisdier zorgen? Mag de woning verkocht worden? Wenst u euthanasie en wanneer is dat punt voor u bereikt? Weet iemand bij welke websites u een wachtwoord heeft opgeslagen? Ook voor uw partner heeft het document toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld als uw koopwoning op uw beide namen staat. Deze mag niet door één van de twee verkocht worden, beiden moeten toestemming geven voor de verkoop. Met een volmacht in uw levenstestament kunt u uw partner daarvoor machtigen, als u niet meer handelingsbekwaam bent. In het levenstestament kunt u ook bevoegdheden met betrekkingen tot schenkingen vastleggen. Dit kan eventuele erfbelasting besparen en/of een eventuele eigen bijdrage in de zorg verlagen.

Volmacht

Een levenstestament is een volmacht. U geeft iemand toestemming uit uw naam te handelen, volgens de door u opgestelde instructies.  vaak worden er twee volmachten verleend: één om de financiële belangen te behartigen en één om de medische en persoonlijke belangen te behartigen. Het levenstestament is geldig tijdens uw leven en staat los van het testament. Een testament treedt in werking na uw overlijden.

Vastleggen

Bij het voorbereiden van uw levenstestament kan ik u terzijde staan. Ik kan u de onderwerpen verduidelijken, de verschillende opties uitleggen en de eventuele gevolgen toelichten. De keuzes maakt u zelf, tenslotte is het uw levenstestament en worden uw wensen daarin vastgelegd. Dit vastleggen van uw levenstestament moet bij de notaris gebeuren. Deze heeft ook de plicht vast te stellen of u handelingsbekwaam bent, dus of het werkelijk uw wensen zijn die erin staan. De notaris stelt een concept op van het levenstestament, deze kunt u doornemen, al dan niet samen met mij. Na uw akkoord maakt de notaris de definitieve versie op welke u moet ondertekenen.

Nalatenschapsdossier

Een nalatenschapsdossier is een samenvatting van uw wensen over nalaten, schenken en vererven. Maar tevens is het een naslagwerk waarin staat waar fysieke en digitale gegevens zijn opgeslagen. Het omvat een overzicht van lopende abonnementen en verzekeringen. U kunt opnemen welke goede doelen u steunt, wie uw huishoudelijke hulp is en wie een bericht van overlijden moet ontvangen. Ook kunt u vastleggen dat een bepaald beeldje of meubelstuk naar iemand toe gaat. Bij het opstellen van het levensdossier loopt u alle administratieve zaken na, dit kunt u alleen doen of samen met mij. Dat is een mooie gelegenheid te kijken of alles nog aansluit bij uw huidige situatie. Soms staan bijvoorbeeld de kinderen nog op een verzekeringspolis, terwijl deze al het huis uit zijn. Het levensdossier dat u zelf samenstelt zal een groot hulpmiddel zijn voor mantelzorgers, de uitvaartondernemer, nabestaanden en de executeur-testamentair. Het nalatenschapsdossier hoeft niet bij een notaris te worden geregistreerd.

Het lijkt misschien veel werk om uw administratie uit te zoeken. Daarom is het juist verstandig dat u dit zelf doet. Als ú al verwacht dat het een klus is om alles uit te zoeken, hoe zal het dan zijn voor uw nabestaanden? Ik begeleid u hier graag bij.