Begrippenlijst

Onderstaand vindt u een overzicht van begrippen en hun betekenis. Deze pagina van mijn website is nog in ontwikkeling. Er zullen steeds meer omschrijvingen en begrippen worden toegevoegd.

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 4 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter W.
W
Wettelijk erfdeel
het deel van een erfenis waar iemand recht op heeft als er geen testament is opgesteld, alleen kinderen en echtgenoten kunnen een wettelijk erfdeel hebben
Wettelijke erfgenamen
als er geen testament is zijn dit de personen die door de wet als erfgenaam zijn aangewezen.
Wettelijke verdeling
standaardregeling in de wet als de overledene een echtgenoot en kinderen achterlaat. De langstlevende mag over de nalatenschap beschikken, de kinderen krijgen hun deel pas als de langstlevende overlijdt.
Wilsrechten
bepalingen in de wet die kinderen beschermen als hun nog levende ouder hertrouwt of hertrouwd is, na het overlijden van de ouder die eerder is gestorven. Dit is ter voorkoming van het ‘stiefoudergevaar’: het gevaar dat bezittingen uit de erfenis van de eerst overleden ouder terecht komen bij de stiefouder in plaats van bij de kinderen.