Begrippenlijst

Onderstaand vindt u een overzicht van begrippen en hun betekenis. Deze pagina van mijn website is nog in ontwikkeling. Er zullen steeds meer omschrijvingen en begrippen worden toegevoegd.

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 8 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter V.
V
Verdeling
de onverdeeldheid van de nalatenschap wordt opgeheven; als de nalatenschap is afgewikkeld kan tot de verdeling worden overgegaan waarbij de erfgenamen hun deel uit de erfenis verkrijgen.
Verklaring van erfrecht
een notariƫle akte waarin staat wie de overledene is en wie zijn of haar erfgenamen zijn. In deze verklaring kan ook de executeur vermeld worden of degene die de nalatenschap mag afwikkelen.
Verklaring van executele
een verklaring (notariƫle akte) waarin staat wie als executeur (testamentuitvoerder) is aangesteld en onder welke voorwaarden (bevoegdheden)
Verwerpen
niet aanvaarden
Volmacht
schriftelijke verklaring waarbij iemand een ander toestemming geeft namens hem of haar te handelen. Er wordt vermeld op welke gebieden de volmacht wordt verleend.
Volmachtgever
degene die een volmacht verleend aan een ander
Vrijstelling
het bedrag waarover geen (erf)belasting betaald hoeft te worden
Vruchtgebruik
Het recht om bezittingen die een ander in eigendom heeft te gebruiken en de ‘vruchten’ ervan te krijgen.