Begrippenlijst

Onderstaand vindt u een overzicht van begrippen en hun betekenis. Deze pagina van mijn website is nog in ontwikkeling. Er zullen steeds meer omschrijvingen en begrippen worden toegevoegd.

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 4 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter S.
S
Schenkbelasting
belasting die geheven wordt over dat wat wordt verkregen middels een schenking
Schenken
een gift zonder tegenprestatie
Stiefkind
het kind uit een eerdere relatie van uw partner, deze kinderen kunnen juridisch en fiscaal behandelt worden alsof het uw eigen kinderen zijn. Een stiefkind kunt u als uw eigen kind in uw testament opnemen.
Successiewet
de wet op grond waarvan erfbelasting en schenkbelasting worden geheven