Begrippenlijst

Onderstaand vindt u een overzicht van begrippen en hun betekenis. Deze pagina van mijn website is nog in ontwikkeling. Er zullen steeds meer omschrijvingen en begrippen worden toegevoegd.

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 4 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter N.
N
Nabestaande
familielid dat achterblijft als iemand overlijdt
Nalatenschap
erfenis; geheel van bezittingen en schulden dat de overledene nalaat bij zijn overlijden
Nalatenschapsadviseur
persoon die hulp en begeleiding aanbiedt bij de voorbereiding of afwikkeling van een nalatenschap
Nalatenschapsdossier
een persoonlijk document waarin uw wensen zijn opgenomen over nalaten, schenken en vererven. Tevens een naslagwerk waarin staat waar fysieke en digitale gegevens zijn opgeslagen, een hulpmiddel voor mantelzorgers, de uitvaartondernemer, nabestaanden en de executeur-testamentair om uw nalatenschap naar uw wensen af te wikkelen.