Begrippenlijst

Onderstaand vindt u een overzicht van begrippen en hun betekenis. Deze pagina van mijn website is nog in ontwikkeling. Er zullen steeds meer omschrijvingen en begrippen worden toegevoegd.

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 6 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter B.
B
Begrafenisexecuteur
degene die tot begrafenisexecuteur is benoemd regelt de uitvaart
Beheersexecuteur
degene die als beheersexecuteur is aangesteld, beheert de erfenis tot het moment van verdelen; dat wil zeggen dat opeisbare schulden voldaan worden, legaten uitgekeerd worden, maar verder de erfenis zo veel mogelijk in stand wordt gehouden.
Beneficiair aanvaarden
de erfenis wordt geaccepteerd onder voorbehoud van schulden. De erfgenaam hoeft de schulden niet uit eigen portemonnee te betalen. Als er na het betalen van de schulden uit de erfenis nog een saldo overblijft van de erfenis, is dat voor de erfgenamen.
Bewind (testamentair)
Iemand kan een erfdeel, legaat of schenking onder bewind verkrijgen. Dat wil zeggen dat diegene niet zelfstandig kan beslissen over dat wat hij gekregen heeft. Daar moet een bewindvoerder bij betrokken zijn, afhankelijk van de voorwaarden die aan het bewind zijn gesteld.
Boedel
het geheel van schulden en bezittingen van de overledene, ook wel nalatenschap genoemd.
Boedelbeschrijving
overzicht van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap