Begrippenlijst

Onderstaand vindt u een overzicht van begrippen en hun betekenis. Deze pagina van mijn website is nog in ontwikkeling. Er zullen steeds meer omschrijvingen en begrippen worden toegevoegd.

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 3 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter A.
A
Aanvaarden
het accepteren van de gehele erfenis, dus zowel schulden als bezittingen, door een erfgenaam. Een erfgenaam kan beneficiair of zuiver aanvaarden.
Afstammeling
een bloedverwant in neerdalende lijn. Kinderen en kleinkinderen zijn dus afstammelingen. Afstammelingen zegt iets over de familieverhouding, niet per definitie over de vraag of iemand erfgenaam is. Een afstammeling kan een biologisch, erkend of geadopteerd kind zijn.
Akte van overlijden
schriftelijk bewijs dat iemand is overleden.