Testamentcheck

Veel mensen stellen geen testament op omdat zij denken dat het bij wet al goed geregeld is. Dat is een misverstand. Er zijn wettelijke regels, dat is inderdaad waar. Maar u kunt zelf invulling geven aan uw testament waarmee u erfbelasting kunt besparen, zelf kunt aangeven wie uw nalatenschap afwikkelt, uw kleinkinderen belastingvrij kunt laten erven of een goed doel een legaat kunt toekennen. Door stil te staan bij wat u nalaat, kunt u erfgenamen diverse zaken besparen, zoals erfbelasting, problemen en onnodige kosten. Met de testamentcheck kunt u zien of dit ook voor u geldt.

Veel mensen stellen een testament op als de kinderen klein zijn en kijken daar vervolgens niet meer naar om. Dat is jammer, want dan kan het zijn dat u niet alle mogelijkheden benut die de wet u biedt. Door stil te staan bij uw huidige testament en deze te bespreken met iemand met kennis van zaken, kan blijken dat het maken van een nieuwe uiterste wil een besparing op de erfbelasting kan opleveren of gewoon beter aansluit bij uw huidige wensen. 

Verschillende gebeurtenissen in het leven zijn juist hét moment om stil te staan bij uw testament.